لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس هفتاد و دوم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

take, takes, to take, taking, took, taken

[You take X someplace.] = X was in one place, but then you carry X and cause X to move to another place.

[Someone took my money.]

[I am taking my children to see my parents.]

better, better than

[J is better than K.] = J is good more than K.

[Doing things to help people is better than doing things to hurt people.]

own, owns, to own, owning, owned

[You own X.] = X belongs to you because you bought it or made it or someone gave it to you.

[own this building.]

which, which of

[You decide which of these things you want.] = There are two or more things. From this group of things, you choose the things you want.

[Someone gave me three books, and I need to choose which one I want to read now.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

I am thinking about buying one of these machines.

I want to know __________.

  • what these machines enjoy eating
  • which of these machines is better
  • who took my vehicle
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *