لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس هفتادم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

only

[You have only X.] = You have X. You do not have others. You do not have more than X.

[I ate only two pieces of bread.]

[The man and woman have only one child.]

go, goes, to go, going, went, gone, go to, goes to, to go to, going to, went to

[goes to this place.] = X moves to this place from another place.

[The man went into a building, and now I cannot see him.]

[The children need to go to school.]

we, us

[We do something.] = You and I do this, or some other people and I do this.

[We need to give food to the children.]

[Something happens to us.] = Something happens to you and me, or something happens to me and one or more other people.

[Tony says to Lisa: “If we make a loud sound, maybe someone inside the building will hear us.”]

pay, pays, to pay, paying, paid

[You pay X.] = You give money to X because X did some work you wanted them to do, or because X gave you something that you wanted to buy.

[paid someone to clean this building.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

There were many fish inside this container before, but now there are only two.

We want to know __________.

  • if the fish want to pay us
  • what the fish think about when they sleep
  • where the other fish went
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *