لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس هفتادم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

only

[You have only X.] = You have X. You do not have others. You do not have more than X.

[I ate only two pieces of bread.]

[The man and woman have only one child.]

go, goes, to go, going, went, gone, go to, goes to, to go to, going to, went to

[goes to this place.] = X moves to this place from another place.

[The man went into a building, and now I cannot see him.]

[The children need to go to school.]

we, us

[We do something.] = You and I do this, or some other people and I do this.

[We need to give food to the children.]

[Something happens to us.] = Something happens to you and me, or something happens to me and one or more other people.

[Tony says to Lisa: “If we make a loud sound, maybe someone inside the building will hear us.”]

pay, pays, to pay, paying, paid

[You pay X.] = You give money to X because X did some work you wanted them to do, or because X gave you something that you wanted to buy.

[paid someone to clean this building.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

There were many fish inside this container before, but now there are only two.

We want to know __________.

  • if the fish want to pay us
  • what the fish think about when they sleep
  • where the other fish went

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *