لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس هجدهم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

three, three of

[There are three things here.] = There are two things here, and there is one more thing here.

[I see three people.]

four, four of

[There are four things here.] = There are two things here, and there are two more things here.

[I see four big animals.]

five, five of

[There are five things here.] = There are four things here, and there is one more thing here.

[I see five small animals.]

group, groups, group of, groups of

[X is a group of things.] = There are two or more things in a place, but you think about them like they are one thing. You think like this: X is one thing, and these two or more things are like parts of X or like things inside X.

[group of big animals moved towards me.]

[This group contains the machines that someone damaged.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

There is a group of __________ people inside this container.

  • five
  • four
  • three

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *