لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس نوزدهم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

child, children

[X is a child.] = X is a person or an animal. X is alive because two other living things existed before X existed. They were the same kind of living thing as X. They did something that caused X to exist. X was small at this time, but after some time, X can become big.

[I have one child.]

[These two people held their two children.]

female

[X is female.] = People and many kinds of animals are like this: When two animals cause a child to exist, their child is alive inside the body of one of these two animals for some time. X is like the one that can have a child live inside its body.

[There are two female animals here.]

male

[X is male.] = When two people or animals cause a child to exist, one of these two is female and the other one is not female. X is like the one that is not female.

[I have two children: One is male and the other is female.]

parent, parents, parent of, parents of

[J and K are the parents of X.] = J and K are two people or animals. One is male and one is female. X is their child.

[One of my parents is alive, but the other died when I was small.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Here is a group of three animals.

One of the big animals is female, and the other big animal is male.

The small animal is their child.

The two big animals __________.

  • are smaller than their children
  • are the parents of the small animal
  • are the same colour as their child
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *