لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس نهم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

put, puts, to put, putting

[put K in this place.] = J caused K to be in this place. Before this, K was not in this place, but J caused K to move, and now K is in this place because of this.

[I saw Lisa put something inside this container.]

able

[X is able to do this.] = X can do this.

[I am not able to see the other side of this big thing.]

shape, shapes, shape of, shapes of

[J is the shape of K.] = Something you know about J is the same as something you know about K. This is something you can know about K if you see it. If you cannot see K, but you touch all the surface parts of K, you can know this same thing about it.

[I cannot see inside this container, but I know what kind of thing is inside because I can feel the shape of this thing.]

[This small container is the same shape as this big container.]

colour, (color), colours, (colors), colour of, colours of

[J is the colour of K.] = Something you know about J is the same as something you know about K. This is something you know about K because you see it. This is not something you can know about K if you do not see it. This is not something you can know about K because you touch it.

[These two things are the same colour, but are different shapes.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Someone put two living things inside this container.

These two living things are the same shape.

These two living things . . .

  • are able to make machines.
  • are different colours
  • are the same colour
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *