لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس شصت و پنجم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

kilogram, kilograms

[X is one kilogram.] = X is a weight. One thousand of these weights is the same as the weight of the water inside a container where the sides and bottom are each a square and the distance between two sides is one metre.

[The weight of most people is less than one hundred kilograms.]

sentence, sentences

[X is a sentence.] = X is a small group of words that says one of these things: X can say something that is true or something that is not true. X can tell someone what you want them to do. X can say what you want someone to tell you.

[I wrote one sentence telling people not to give food to the animals.]

[I read a story containing more than one thousand sentences.]

[This sentence contains five words.]

cat, cats

[X is a cat.] = X is an animal that has four legs and has hair covering its body. There are several different kinds of this animal: Some kinds are big, and some kinds are small. Many people enjoy having a small kind of this animal inside buildings where people live. X will find and eat other very small animals that people do not want inside buildings.

[I enjoy holding my cat and touching the hair that covers its body.]

[My cat held a small bird and ate it.]

sour

[X tastes sour.] = X tastes like this: Many kinds of fruit taste like this before they become sweet and before most people want to eat them.

[When this fruit is green, it tastes sour, but when it becomes red, it tastes sweet.]

[The liquid inside this yellow fruit is sour, but when you mix a small amount of something sweet into this liquid, many people enjoy drinking it.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Lisa has a white cat.

The weight of her cat __________.

  • is five kilograms
  • is more than five hundred kilograms
  • is the same as five written sentences
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *