لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس ششم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

try, tries, to try, trying, tried

[You try to do X.] = Because you want X to happen, you do things that you think can cause X to happen.

[tried to do something good.]

change, changes, to change, changing, changed

[changed.] = Something happened to X. Because of this, X is not the same as before.

[After this kind of animal is alive for some time, its body changes.]

[changed K.] = J caused K to change.

[When these people did something bad, it changed what I thought about them.]

surface, surfaces, surface of, surfaces of, on the surface

[You see the surface of X.] = You see part of X. This part is where other things can touch X.

[I can see the surface of this thing, but I cannot see what is inside.]

[When I touched this thing, I could feel parts of it moving below its surface.]

[J is on the surface of K.] = J is touching the surface of K.


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Tony wants to know what is inside this container.

Tony tries __________.

  • to change the surface of the container
  • to see the surface of the container
  • to touch things inside the container
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *