لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس ششم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

try, tries, to try, trying, tried

[You try to do X.] = Because you want X to happen, you do things that you think can cause X to happen.

[tried to do something good.]

change, changes, to change, changing, changed

[changed.] = Something happened to X. Because of this, X is not the same as before.

[After this kind of animal is alive for some time, its body changes.]

[changed K.] = J caused K to change.

[When these people did something bad, it changed what I thought about them.]

surface, surfaces, surface of, surfaces of, on the surface

[You see the surface of X.] = You see part of X. This part is where other things can touch X.

[I can see the surface of this thing, but I cannot see what is inside.]

[When I touched this thing, I could feel parts of it moving below its surface.]

[J is on the surface of K.] = J is touching the surface of K.


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Tony wants to know what is inside this container.

Tony tries __________.

  • to change the surface of the container
  • to see the surface of the container
  • to touch things inside the container

گام بعدی من برای یادگیری واقعی زبان چیست؟

برای پیدا کردن مسیر شخصی و اختصاصی خودتان برای یادگیری واقعی زبان انگلیسی روی دکمه زیر کلیک کنید:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای فهمیدن مسیر شخصی‌ یادگیری زبان خودتان، روی دکمه زیر کلیک کنید