لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس سی و پنجم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

adult, adults

[X is an adult.] = X is an animal. This kind of animal cannot have children when it is young. X is not young like this. This kind of animal can have children after it is alive for some time more. X is like this: It is alive for some time more, like others that have children.

[I see a group of adult female animals and their children.]

man, men

[X is a man.] = X is an adult male person.

[Two men are carrying parts of a tree.]

woman, women

[X is a woman.] = X is an adult female person.

[Each of these three women is carrying some water inside a container.]

he, him, his

[He does something.] = This male person or animal does something.

[I see a man, but he does not see me.]

[Something happens to him.] = Something happens to this male person or animal.

[This is his X.] = This X belongs to this male person or animal.

[The man touched his head.]

she, her

[She does something.] = This female person or animal does something.

[I see a woman, but she does not see me.]

[Something happens to her.] = Something happens to this female person or animal.

[This is her X.] = This X belongs to this female person or animal.

[The woman is carrying her child.]


تمرین

با توجه به متن زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Tony is male, and Lisa is female.

When Tony was young, he said: “I will be a man when I become an adult.”

When Lisa was young, she said: “__________.”

  • I will be a woman when I become an adult
  • I will be an adult when my body becomes green
  • I will become a tree when I am an adult
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *