لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس سی و هفتم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

hurt, hurts, to hurt, hurting

[This part of your body hurts.] = Something feels bad inside this part of your body. It feels very bad for you, like when something damages part of your body.

[Something hit my head, and now my head hurts.]

[hurts K.] = J does something that damages K or feels bad for K.

[Some bad children tried to hurt this animal.]

hard

[X is hard.] = X is something solid. You cannot change the shape of X, or you cannot easily cause the shape of X to change.

[If your head hits something hard, it can damage your head.]

press, presses, to press, pressing, pressed

[presses K.] = J causes K to change shape like this: One side of K is touching a hard surface that does not move. J is touching the other side of K. J moves towards the hard surface, and this causes the shape of K to change.

[When I make this kind of food, I press some of it between my two hands to make it flat and thin.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

This person is making some food.

She puts three round things on a hard flat surface.

Then she uses her hand __________.

  • to press them and make them long and narrow
  • to press them and make them thin and flat
  • to touch the food and make it hurt

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *