لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس سوم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

the

[Something happens to the X.] = Something happens to X. This is the same X that someone said something about a short time before, or there is not another thing that is the same kind as X.

[I saw two people here before, and now I do not see the people.]

animal, animals

[X is an animal.] = There are many kinds of living things that can feel and can move when they want. X is one of these.

[The animal moved when someone touched its body.]

cause, causes, to cause, causing, caused

[causes K to happen.] = K happens because J happens or because J does something.

[Someone bad caused these people to die.]

but

[J is true, but K is not true.] = You say J is true. Maybe when some people hear J is true, they think K is true because of this. You want them to know K is not true, and you say this.

[I hear Tony, but I do not see Tony.]


تمرین

به توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Lisa says: “I can hear an animal, but I do not see it.”

Tony says: “I can see . . . that you hear.”

  • many people
  • the animal
  • two animals

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *