لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس دهم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

towards

[J moves towards K.] = J moves more near to K.

[Tony moved towards the other side of this place.]

hold, holds, to hold, holding, held

[You hold X.] = You touch X to cause it to be near to you for some time. You touch X to control where it moves or cause it not to move.

[held part of this machine and caused it not to move.]

[This big container can hold many small things inside.]

pull, pulls, to pull, pulling, pulled

[You pull X.] = You make X move like this: You hold part of X and cause it to move towards you.

[I tried pulling the animal to make it move to a different place.]


تمرین

به توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Tony holds part of a machine.

Tony pulls this machine . . .

  • and touches the other machine
  • far from the other machine
  • towards the other machine

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *