لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیست و یکم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

end, ends, end of, ends of

[J and K are the two ends of X.] = J and K are two parts of X. You think like this about the shape of X: J is far from K more than all other parts of X, and K is far from J more than all other parts of X.

[You and I can move this thing if you hold one end of it and I hold the other end.]

up

[X moved up.] = X moved from one place towards a place above it.

[The small animal moved up where I could not touch it.]

lift, lifts, to lift, lifting, lifted

[lifts K.] = Before this, K was touching the surface below it. Now J causes K to move up where it is above and not touching the surface below it.

[I will need two people to lift this big machine.]

long

[X is long.] = You think like this about the shape of X: One end of this shape is far from the other end of this shape.

[If you lift one end of this long thing, I can lift and move the other end.]

[J is longer than K.] = J is long more than K.


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Tony holds one end of this long thing, and Lisa holds the other end.

Tony and Lisa __________.

  • lift this thing up
  • move this thing down
  • put this thing into a container
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *