لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیست و هشتم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

quick, quickly

[J causes K to happen quickly.] = Often someone does something for a long time to cause something like K to happen. But J does something for a short time that causes K to happen.

[The animal was here a short time before now, but now it is far from here because it moved quickly.]

centre, (center), centres, (centers), centre of, centres of

[J is the centre of K.] = J is a small place between one side of K and the other side of K, like this: The distance between J and one side of K is the same as the distance between J and the other side of K. The distance between J and the front of K is the same as the distance between J and the back of K. The distance between J and the top of K is the same as the distance between J and the bottom of K.

[The people moved towards the centre of the building.]

round

[X is round.] = You think like this about the shape of X: The distance between the centre of X and each surface part of X is the same as the distance between the centre of X and each other surface part of X.

[This kind of plant has round parts that you can eat.]

around

[J is around K.] = J is near the front and back and sides of K. J is near K like something long that has parts near K on all sides.

[There is water around me on all sides.]

[J moves around K.] = J moves like this: From a place in front of K, J moves to one side of K, then J moves behind K, then J moves to the other side of K, and then J moves to the front of K.

[The animal moved around the building.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Tony is holding something round.

The small animal __________.

  • drinks some water
  • moves far above Tony
  • moves quickly around Tony
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *