لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیست و دوم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

grow, grows, to grow, growing, grew, grown

[X is growing.] = X is becoming more big.

[Most living things grow for some time.]

heavy

[X is heavy.] = X is difficult to lift. X is more difficult to lift than other things that are the same shape.

[I will need three people to lift this heavy container.]

length, lengths, length of, lengths of

[The length of J is the same as the length of K.] = You know this about J and you know the same thing about K: You know J is not more long than K, and K is not more long than J.

[The length of the container cannot be less than the length of the thing inside.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

At one time, this animal was small, but then it grew.

Now the animal __________.

  • is less heavy than before
  • is the parent of this machine
  • is the same length as this machine
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *