لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس اول


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در این درس یادگیری کلمات لایه دوم را شروع می‌کنیم و در درس‌های بعدی آن را ادامه می‌دهیم.

that

[J happens to something that does K.] = J happens to something. This same something does K.

[Tony has something that Lisa wants.]

and

[J is true, and K is true.] = These two things are true: J is true. K is true.

[Lisa sees Tony, and Tony sees Lisa.]

[and K do X.] = These two things do X. J is one that does this. K is another that does this.

[Tony and Lisa want to see me.]

[I see Tony and Lisa.]

or

[J is true, or K is true.] = If J is not true, then K is true.

[Tony saw me, or Lisa heard me.]

[or K does this.] = If J does not do this, then K does this.

[Lisa or Tony said something.]

[This belongs to Tony or Lisa.]

it, they, them

[It does something.] = This thing does something.

[I touched this thing, and it moved.]

[They do something.] = These things or people do something.

[Something happens to them.] = Something happens to these things or people.


تمرین

به توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Someone is on one side of this thing, and someone is on the other side of this thing.

Someone is inside this thing, . . . someone is above it.

  • and
  • or
  • because
به این مطلب امتیاز دهید

وبینار برنامه‌ریزی گام‌به‌گام یادگیری زبان در سال 1402

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *