لایه اول دیکشنری (۶۰ کلمه) -درس نهم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ای را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد می‌گیریم.

در هشت درس قبل، تعدادی از این کلمات را یاد گرفتیم و در این درس، یادگیری آنها را ادامه می‌دهیم.

like, is like

 در این تصویر سه جعبه در ابعاد مختلف و یک توپ را می‌بینیم.

با اشاره به جعبه سمت چپ می‌خواهیم بگوییم: این چیز مانند دو چیز دیگر است

This thing is like two of the other things.

اما یکی از این چیزها (اشاره به توپ) شبیه چیزهای دیگر نیست

One of these things is not like the other things.

پس برای اشاره به مانند یا شبیه بودن از Like استفاده می‌کنیم.

have, has, to have, having, had, belong to

بعد از نگاه کردن به تصویر بالا دو جمله زیر را بخوانید:

Lisa has something.

Tony has another thing.

در اینجا گفته شده که لیزا چیزی دارد و تونی چیز دیگری دارد.

بنابراین has به مالکیت و داشتن اشاره دارد.

مصدر این فعل to have است و برای سوم شخص مفرد ( he, she, it) به کار می‌رود.

برای اول شخص (I, we)، دوم شخص (you) و سوم شخص جمع (they) از have استفاده میکنیم.

had شکل گذشته have و has است.

جملات بالا را به شکل دیگری هم می‌توان بیان کرد:

something belongs to Lisa.

another thing belongs to Tony.

در این جملات گفته شده که چیزی متعلق به لیزا است و چیز دیگری به تونی تعلق دارد.

پس belong to برای اشاره به تعلق داشتن به کار می‌رود.

این فعل هم مانند افعال دیگر می‌تواند پسوند و پیشوندهای متعددی بگیرد:

to belong tobelonging tobelonged to

حالا می‌خواهیم بگوییم لیزا همان نوع از چیزی که تونی دارد را ندارد.

Lisa does not have the same kind of thing as Tony has.

برای منفی کردن جملاتی که فعل آن‌ها have و has است، به ترتیب از do not have و does not have استفاده می‌کنیم.

part, parts, part of, parts of, is part of

در تصویر بالا می‌بینیم که لیزا دارد بخشی از این چیز (اشاره به چرخ دوچرخه) را لمس می‌کند

و تونی بخش دیگر را لمس می‌کند.

این جملات را در انگلیسی اینگونه بیان می‌کنیم:

Lisa is touching part of this thing.

Tony is touching the other part.

پس برای اشاره به بخش یا قسمتی از یک چیز از part استفاده می‌کنیم.


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:


Tony has one living thing. Lisa has another living thing.

What Tony has . . . what Lisa has.

  • is like
  • is part of
  • is the same as

1 دیدگاه دربارهٔ «لایه اول دیکشنری (۶۰ کلمه) -درس نهم»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *