سختی‌های یادگیری زبان انگلیسی برای ایرانی‌ها

زبان فارسی یک زبان هندو-اروپایی است که بعد از حمله اعراب تاثیر زیادی از زبان عربی پذیرفته است. الفبای فارسی شامل ۳۲ حرف با رسم‌الخط عربی است و کلمات عربی زیادی دارد. این موضوع باعث شده که زبان فارسی ترکیب غیر متعارفی از دو ریشه بسیار متفاوت باشد.

فارسی زبانان به ویژه در مراحل اولیه، دشواری زیادی در یادگیری انگلیسی دارند. یکی از علل اصلی آن مربوط به رسم الخط و حروف الفبای انگلیسی آن است که برای فارسی زبانان نا آشناست.

سایر زبان‌های ایرانی هم حدوداً وضعیت مشابهی دارند. اما تمرکز ما در این نوشته روی زبان فارسی خواهد بود.

در ابتدا، این سیستم آوایی و صداهای این دو زبان را با هم مقایسه می کنیم.

۱- فونولوژی یا آواشناسی

– صامت‌ها و مصوت‌ها

سیستم آواشناسی فارسی و انگلیسی از نظر محدوده صداها (یعنی صامتها و مصوتها)، الگوهای استرس و آهنگ، تفاوتهای قابل‌توجهی با هم دارند.

زبان فارسی ۳۲ صامت و فقط یازده مصوت (تکی و مرکب) دارد در حالیکه زبان انگلیسی ۲۵ صامت و ۱۶ مصوت دارد.

بنابراین ما فارسی زبانان در ادراک و بیان تمام محدوده مصوتهای انگلیسی مشکلات جدی داریم. به علاوه سه صامت در انگلیسی وجود دارد که در فارسی حتی معادل نزدیک هم ندارند و صامت‌های متعددی داریم که ظاهراً بین این دو زبان مشترک هستند اما به شکلی متفاوت تلفظ می‌شوند.

i ɛ æ ɪ ʌ ɑ (ɔ) ə  ɚ ɝ ʊ oʊ̯ oɪ̯  eɪ̯ aɪ̯ aʊ̯

بعضی از صداهای بالا معادل دقیق یا معادل نزدیک در زبان فارسی دارند بنابراین در فهم و بیان آنها مشکل خاصی نخواهیم داشت هرچند ممکن است در مواردی مانند صدای /ر/ ابهام و اشتباه پیش بیاید.

اما با این حال ممکن است هنگام شنیدن آنها را اشتباه بگیریم یا آنها را با لهجه فارسی تلفظ کنیم.

اما در مورد صداهای کاملاً جدید وضعیت متفاوت است: نه تنها آنها را درست نمی شنویم، بلکه متوجه این موضوع هم نیستیم. در واقع ما آنها را شبیه به یک صدای شبیه که در زبان مادری خود داریم می شنویم و به همان شکل هم آن را تلفظ می کنیم.

در نوشته زیر، این موضوع را کامل بررسی کرده‌ایم و در مورد راه حل آن هم صحبت کرده ایم:

مشکل شنیدن صداهای جدید زبان انگلیسی

در زیر، تعدادی از خطاهای رایج تلفظ مصوتها و صامتها را بررسی می کنیم:

مورد اول) خطاهای رایج تلفظ مصوتها توسط ما ایرانی‌ها

رایج ترین خطاهای مربوط به مصوتها این موارد هستند:

 • صدای /I/ یا “ای کوتاه” در انگلیسی معمولاً توسط ما ایرانی‌ها عین “ای کشیده” تلفظ می‌شود. به عنوان مثال ما کلمات ship و sheep را به یک شکل تلفظ می‌کنیم.
 • صدای /ʌ/ یا “آی کوتاه” که معمولاً عین “آی بلند (ɑ)” یا حتی æ تلفظ می‌شود. به عنوان مثال ما کلمات not و nut یا but و bat را به یک شکل تلفظ می‌کنیم.
 • صدای /æ/ که گاهی شبیه به کسره یا /e/ تلفظ می‌شود. به عنوان مثال گاهی کلمات man و men را به یک شکل تلفظ می‌کنیم.
 • صدای / ʊ/ یا “اوو کوتاه” که معمولاً عین /u/ یا “اوو کشیده” تلفظ می‌شود. به عنوان مثال ما کلمات fool و full را به یک شکل تلفظ می‌کنیم.
 • صدای / ɔː / یا که معمولاً عین “آ” یا /ɑ/ تلفظ می‌شود. به عنوان مثال ما کلمات don و dawn را به یک شکل تلفظ می‌کنیم.
 • شووا یا /ə/ که غالباً به شکل مصوت استرس دار تلفظ می‌شود را /e/  تلفظ می‌کنیم. مثلاً کلمه above را ebav تلفظ می‌کنیم.
 • /ər/ یا / ɚ/ را مثلاً در کلمات teacher یا contractor بسته به املای آن به شکل or یا er تلفظ می‌کنیم.

توجه شود که تمام موارد فوق اشتباهات تلفظی رایج ما ایرانی ها هستند.

مورد دوم ) خطاهای رایج تلفظ صامتها توسط ما ایرانی‌ها

صامتهای انگلیسی عبارتند از:

b f m d s n j g z v p t k h ʔ θ ð ʃ ʒ tʃ dʒ ŋ w ɫ ɹ

همان توضیحی که برای مصوتها دادیم، اینجا هم صادق است.

 • صامت θ (مثلاً در کلمه think) را /ث/ یا /ت/ تلفظ می‌کنیم و این باعث می‌شود که معنای کلمه عوض شود  و با sin یا tin اشتباه گرفته شود.
 • صامت ð (مثلاً در کلمه this) را /ز/ یا /د/ تلفظ می‌کنیم که با کلمه dis اشتباه گرفته می‌شود.
 • صامت ŋ را به صورت n (مثلاً در کلمه think) ودر مواردی به صورت دو صامت n و g (thing) تلفظ می‌کنیم.
 • دو صامت v و w را گاهی به جای هم به کار می‌بریم. مثلاً very را wery تلفظ می‌کنیم که معنای کلمه را عوض می‌کند یا window را vindow تلفظ می‌کنیم.
 • دو صدای r و L در فارسی هم وجود دارند اما به شکل متفاوتی تلفظ می‌شوند. ما معمولاً به این تفاوت توجه نمی‌کنیم.

– صامتهای پشت سر هم

در زبان فارسی، هیچوقت در یک بخش یا سیلابس، دو صامت پشت سرهم نمی آید اما در انگلیسی اینگونه نیست به همین دلیل در مواردی مثل کلمه price که دو صامت p و r پشت سر هم آمده اند، هنگام تلفظ این کلمات ما به صورت ناخودآگاه تمایل داریم که یک مصوت بین این دو صامت قرار دهیم: perice

چند الگوی رایج که ما را از این نظر دچار مشکل می‌کند این موارد هستند:

bl, fl, pr, pl, gr, gl, thr, thw, sp ,st

مثال:

Place à pelace

Ground à geround

Glue à gelue

در مورد st این مصوت اضافی در ابتدای جمله می‌آید: estart

البته به طور کلی، s در ابتدای جمله را به صورت es تلفظ می‌کنیم که اشتباه است.

گاهی در مواردی که سه صامت پشت سر هم می‌آیند و صامت s اول آنهاست (s–) وضع بدتر هم می‌شود. به این صورت که دو مصوت /e/  بین این سه مصوت می‌آوریم:

Spray à  esperay

Straight à  esteright

Scream à  esceream

– تاثیر املا روی تلفظ

در زبان فارسی رابطه بین گفتار و نوشتار به استثنای مصوت‌های فتحه، کسره و ضمه بسیار قوی است و این مزیت بزرگی برای یک زبان است. یعنی کلمات تقریباً همانطوری که نوشته می‌شوند، همانطور هم خوانده می‌شوند. به همین دلیل ما غالباً گرایش به این داریم که تمام حروف را همانطور که نوشته می‌شوند تلفظ کنیم.

اما در انگلیسی رابطه بین تلفظ و املای کلمات ضعیف است. به عنوان مثال صدای اوو کشیده (/u/) به دوازده شکل مختلف نوشته می‌شود:

Word (Spelling) Phonetic
food dude flu flew fruit blue to shoe move tomb group through
fud dud flu flu frut blu tu ʃu mu tum grup θru

– استرس کلمات

در زبان فارسی، تمام بخش‌های یک کلمه را به صورت یکنواخت و با تاکید یکسان تلفظ می‌کنیم. در زبان‌هایی مانند فرانسوی و ژاپنی هم به همین شکل است.

اما در زبان انگلیسی یکی از سیلابس‌ها را با تاکید بیشتر تلفظ می‌کنیم.  به این تاکید روی بخشی از کلمه، استرس کلمه می‌گویند.

استرس روی کلمات در انگلیسی غالباً غیرقابل پیش بینی هست به همین دلیل زبان‌آموزان ایرانی، مشکل زیادی با الگوهای استرس در انگلیسی دارند. مثلاً استرس کلمه ‘island روی سیلابس اول آن است و استرس de’velop روی سیلابس وسط آن است.

مشکل آنجا جدی تر می‌شود که با تغییر محل استرس، معنای کلمه عوض می‌شود مثلاً در con’tent و ‘content

شکل ضعیف استرس هم می‌تواند مشکل‌ساز می‌شود. در واقع استرس ضعیف در فارسی وجود ندارد اما در انگلیسی مصوت‌های یک سیلابسی که استرس روی آن نیست یا به صورت ضعیف تلفظ می‌شود یا تلفظ آن عوض می‌شود.

به همین دلیل ما این مصوت‌های ضعیف را حتی در یک سیلابس بدون استرس به صورت کامل تلفظ می‌کنیم به عنوان مثال Was را همیشه به صورت was تلفظ می‌کنیم در حالیکه گاهی wz (یا اگر بخواهیم درست تر بگوییم wəz) تلفظ می‌شود.

این مسئله گاهی منجر به مشکلاتی در ادراک و فهم شنیداری هم می‌شود.

– کلمات پیوسته یا inotation

ما در فارسی کلمات را حتی وقتی کاملاً به صورت پیوسته می‌آیند، کامل تلفظ می‌کنیم. مثلاً در کلمه کتابخانه، هم کلمه کتاب و هم کلمه خانه را کامل تلفظ می‌کنیم.

اما در انگلیسی، تلفظ کلمات تغییر می‌کند. به همین دلیل در مواردی مثل would you که به صورت wʊdʒə  تلفظ می‌شود زیاد راحت نیستیم.

در برخی موارد مثل next street دو صدای آخر کلمه اول و اول کلمه بعدی ( در اینجا st ) به هم می‌رسند و ادغام می‌شوند و به صورت nextstreet تلفظ می‌شوند. ما ایرانی‌ها هنگام شنیدن و فهمیدن این موارد با مشکل روبرو می‌شویم.

در فارسی هنگام تلفظ هم چنین چیزی وجود ندارد و  این نوع تلفظ برای ما تازگی دارد. به همین دلیل برای تلفظ کامل آن مجبوریم بین دو کلمه اندکی مکث کنیم و این مکث‌ها و بریده بریده صحبت کردن‌ها برای انگلیسی زبانان نا آشنا و نامتعارف به نظر می‌رسد.

حتی در مواردی این موضوع باعث تغییر معنی و مفهوم یک عبارت می‌شود:

[he lies] – [heal eyes ]

[hiː laɪz] – [hiːlaɪz]

[keep sticking] – [keeps ticking ]

[kiːp ˈstɪkɪŋ] [kiːps ˈtʰɪkɪŋ]

در این بخش تمرکز ما روی تلفظ و دشواری‌هایی که ما ایرانی‌ها هنگام یادگیری زبان با آنها روبرو هستیم، بود.

در بخش بعدی این نوشته در مورد کلمات، اهمیت فرهنگ روی زبان، تاثیر ترجمه در یادگیری زبان و همچنین گرامر صحبت می‌کنیم.

ترتیبی که ما برای خواندن مطالب این سری درس، به شما پیشنهاد می‌کنیم:
 1. نقشه راه مرحله اول: صداهای زبان انگلیسی
 2. آموزش حروف الفبای انگلیسی
 3. چرا باید روی شنیدن صداهای زبان انگلیسی کار کنیم
 4. پرورش گوش، برای شنیدن صداهای جدید انگلیسی
 5. ساختن و مرور فلش کارت مینیمال پیر، برای پرورش گوش
 6. چرا باید روی تلفظ صداهای زبان انگلیسی کار کنیم؟
 7. سختی‌های یادگیری زبان انگلیسی برای ایرانی‌ها
 8. تلفظ درست زبان انگلیسی (بدون لهجه فارسی)
 9. صامت و مصوت انگلیسی
 10. راهنمای کامل تلفظ صحیح و آسان تمام صداهای زبان انگلیسی
 11. نحوه تلفظ تمام صامتهای‌ زبان انگلیسی
 12. نحوه تلفظ مصوت‌های انگلیسی (۱)
 13. نحوه تلفظ مصوت‌های انگلیسی (۲)
 14. فونتیک چیست و چرا باید آن را بلد باشیم؟
 15. دانلود فلش‌کارت‌های یادگیری فونتیک انگلیسی و نحوه مرور
 16. رابطه تلفظ صداها و املا در زبان انگلیسی
 17. تمام صداهای زبان انگلیسی و املاهای مختلف هر کدام
 18. ساختن فلش‌کارت‌های مرحله دوم (تلفظ و املا) با برنامه انکی
 19. سه مولفه تلفظ صامت در دهان
 20. استرس کلمات انگلیسی و اهمیت مصوت شووا
 21. تبدیل سیستم‌های مختلف فونتیک
 22. ساختن فلش‌کارت‌های پرورش گوش و تقویت مهارت شنیدن
 23. سه نکته تکمیلی مربوط به مرور فلش کارتهای مینیمال پیر
 24. اطلاعات لازم برای ساخت فلش کارت تلفظ و املای صداها
 25. نحوه تلفظ مصوت /ɑ/
 26. نحوه تلفظ مصوت /æ/
 27. نحوه تلفظ مصوت /u/
 28. نحوه تلفظ مصوت /ə/
 29. نحوه تلفظ مصوت /ɚ/ و /ɝ/
 30. نحوه تلفظ مصوت /aʊ/
 31. نحوه تلفظ مصوت /oɪ/
 32. نحوه تلفظ مصوت /aɪ/
 33. نحوه تلفظ مصوت /eɪ/
 34. نحوه تلفظ مصوت /ʊ/
 35. نحوه تلفظ مصوت /ʌ/
 36. نحوه تلفظ مصوت /ɛ/
 37. نحوه تلفظ مصوت /i/
 38. نحوه تلفظ مصوت /ɪ/

1 در مورد “سختی‌های یادگیری زبان انگلیسی برای ایرانی‌ها”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *