زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی


زمان گذشته ساده در انگلیسی

ما قبلاً در درس دیگری، درباره زمان حال ساده صحبت کردیم:

They watch TV every night.

در این درس قصد داریم درباره زمان گذشته ساده صحبت کنیم:

They watched TV last night. (simple past)

شکل گذشته افعال باقاعده

گاهی برای ساختن فعل گذشته ساده، به آخر آن پسوند ed را اضافه می‌کنیم:

فعل گذشته ساده فاعل
watched I / we / you / they / he / she / it

لطفاً نگاهی به چند نمونه زیر بیندازید :

work -> worked ; dance -> danced ; clean -> cleaned

stay -> stayed ; start -> started ; need -> needed

به این افعال، افعال باقاعده می‌گوییم.

[درس مرتبط: افعال باقاعده و بی‌قاعده]

اجازه بدهید فعل زمان گذشته ساده باقاعده را در قالب چند جمله ببینیم :

I brush my teeth every morning. This morning I brushed my teeth.

Tony worked in a bank from 2005 to 2011.

Yesterday it rained all morning. It stopped at lunchtime.

We enjoyed the party last night. We danced a lot and talked to a lot of people. The party ended at midnight.

در زمان  گذشته ساده، دقیقاً قبل از فعل، می‌توان از قید زمان just استفاده کرد. این قید اشاره به زمان خیلی کوتاهی قبل از لحظه حال دارد.

به چند مثال زیر توجه کنید:

–  Is Tom here?

–  No, he just left.

I’m not hungry. I just had dinner.

هنگام اضافه کردن هر پسوندی مانند ed به کلماتی که آخر آنها y یا ترکیب مصوت + صامت (op در stop)، است باید به نکته املایی زیر توجه کنیم.

try -> tried ; study -> studied ; copy -> copied

stop -> stopped ; plan -> planned

شکل گذشته افعال بی‌قاعده

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ed را به هر فعلی نمی‌توانیم اضافه کنیم. برای مثال selled اشتباه است.

به این افعال، افعال بی‌قاعده یا irregular گفته می‌شود.

در جدول زیر، لیست پرکاربردترین افعال بی قاعده آورده شده است:

sell -> sold leave -> left fall -> fell begin -> began
sit -> sat lose -> lost find -> found break -> broke
sleep -> slept make -> made fly -> flew bring -> brought
speak -> spoke meet -> met forget -> forgot build -> built
Stand -> stood pay -> paid get -> got buy -> bought
take -> took put -> put give -> gave catch -> caught
tell -> told read -> read /rɛd/ go -> went come -> came
think -> thought ring -> rang have -> had do -> did
win -> won say -> said hear -> heard drink -> drank
write -> wrote see -> saw know -> knew eat -> ate

بین شکل بی قاعده این افعال، شباهت‌هایی وجود دارد به عنوان مقال، شکل گذشته tell و sell شبیه به هم است: told و sold.

یا شکل بی قاعده سه فعل buy و think و bring ختم می‌شود به ought.

یا حتی شکل گذشته بعضی از این افعال، با شکل ساده آن‌ها یکسان است مثلاً put و read.

اما در عمل تنها راه برای یادگیری شکل بی‌قاعده این افعال این است که هر مورد را مانند یک کلمه جدید یاد بگیریم.

در واقع نمی‌توان از این شباهت‌ها به قاعده‌ای برای پیش‌بینی شکل بی‌قاعده این افعال رسید.

قبل از تمام شدن این درس، بیایید چند نمونه جمله زیر را برای شکل گذشته بی‌قاعده چند فعل بخوانیم:

I usually get up early, but this morning I got up at 9:30.

We did a lot of work yesterday.

Megan went to the movies three times last week.

James came into the room, took off his coat, and sat down.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *