زمان گذشته استمراری در انگلیسی

زمان گذشته استمراری


زمان گذشته استمراری در انگلیسی

قبلاً زمان حال استمراری را یاد گرفتیم و گفتیم این زمان اشاره به فعالیت و عملی دارد که الان در حال انجام شدن است.

مانند موقعیت زیر:

It is 6:00 now. Rob is home. He is watching TV.

زمان گذشته استمراری هم دقیقاً مربوط به چنین فعالیت و عملی است که در گذشته انجام می‌شده است.

At 4:00 he wasn’t at home. He was at the gym.

He was swimming in the pool. He wasn’t watching TV.

تصویر زیر  می‌تواند به فهم این زمان کمک زیادی بکند:

زمان گذشته استمراری در انگلیسی

جدول صرف زمان گذشته استمراری در انگلیسی (جمله خبری و مثبت-منفی-سوالی)

حال که با مفهوم این زمان آشنا شدیم، لازم است شکل خبری، منفی و سوالی آن را صرف کنیم.

گذشته استمراری در شکل خبری یا مثبت دو بخش دارد: was یا were بسته به مفرد یا جمع بودن فاعل آن و فعل ing دار :

فعلwas /wereفاعل
doingwasI
watchingwashe
playingwasshe
swimingwasit
livingwerewe
doingwereyou
watchingwerethey

شکل منفی آن، تنها یک تفاوت با شکل مثبت دارد: not را به بعد از was و were اضافه می‌کنیم:

فعلwas not /were notفاعل
doingwas not (wasn’t)I
watchingwas not (wasn’t)he
playinwas not (wasn’t)she
swimingwas not (wasn’t)it
livingwere not (weren’t)we
doingwere not (weren’t)you
watchingwere not (weren’t)they

برای سوالی کردن این فعل هم کافیست جای فعل را با was یا were جابجا کنیم:

فعلفاعلwas / were
?doingIwas
?watchinghewas
?playinshewas
?swimingitwas
?livingwewere
?doingyouwere
?watchingtheywere

اجازه بدهید چند نمونه جمله را با هم ببینیم:

What were you doing at 11:30 yesterday? Were you working?

“What did he say?” “I don’t know. I wasn’t listening.”

It was raining so we didn’t go out.

In 2009 we were living in Japan.

Today she’s wearing a skirt, but yesterday she was wearing pants.

I woke up early yesterday. It was a beautiful morning. The sun was shining and the birds were singing.

مقایسه زمان گذشته استمراری و زمان حال استمراری

ممکن است گاهی دو زمان حال استمراری و گذشته استمراری را با هم اشتباه بگیریم.
باید دقت کنیم که حال استمراری در مورد حال است و بخش اول آن am یا is یا are است.
اما گذشته استمراری مربوط به گذشته است و بخش اول آن was یا were است.
بد نیست چند جمله زیر را با دقت بخوانیم و به تفاوت معنی این دو زمان بیشتر دقت کنیم:

I’m working (now).

It isn’t raining (now).

What are you doing (now)?

I was working at 10:30 last night.

It wasn’t raining when we went out.

What were you doing at 3:00?

2 در مورد “زمان گذشته استمراری در انگلیسی”

  1. سلام خسته نباشید ممنون از زحماتتون
    قبل از جدول صرف افعال گذشته استمراری، جمله ای که نوشتید یه مشکل کوچیک داره؛ به جای گذشته نوشتید حال:

    _حال_ استمراری در شکل خبری یا مثبت دو بخش دارد: was یا were ...

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *