دکتر استفان کراشن، زبانشناس

استفان کراشن، استاد برجسته دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در حوزه زبانشناسی تخصص دارد.

ایشان بیش از ۲۰ کتاب و ۳۰۰ مقاله علمی در این زمینه منتشر کرده اند و در دانشگاه های مختلف آمریکا و کانادا بیش از ۳۰۰ ارائه در زمینه تخصصی خود انجام داده اند.

دکتر کراشن، از نظر تعداد ارجاعات (citation) رتبه اول را دارد.

پنج فرضیه کراشن درباره فراگیری زبان

شهرت اصلی کراشن، به خاطر تئوریهایی هست که در حوزه فراگیری زبان دوم یا second language acquisition ارائه کرده است.

از این نظر، کراشن بیشتر از تمام متخصصین این حوزه، روی موضوع آموزش و فراگیری زبان اثرگذار بوده است.

در زیر لیست این فرضیه‌ها را لیست کرده ایم:

۱- فرضیه تفکیک یادگیری و فراگیری

۲- فرضیه مانیتور

۳- فرضیه ورودی

۴- فرضیه فیلتر عاطفی

۵- فرضیه ترتیب طبیعی

2 دیدگاه دربارهٔ «دکتر استفان کراشن، زبانشناس»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.