حال استمراری


فعل زمان حال استمراری در انگلیسی (present continuous)، اشاره به فعل و عملی دارد که در حال حاضر دارد اتفاق می‌افتد؛ عملی که قبل از الان شروع شده، الان در جریان است و بعد از الان هم ادامه پیدا می‌کند.

زمان حال استمراری در انگلیسی

برای نمونه سه مثال زیر را در نظر بگیرید.

مثال اول:

زمان حال استمراری در انگلیسی

They’re running.

They arn’t walking.

همانطور که دیدید، فعل حال استمراری سه جز دارد:

1) یکی از افعال to be یعنی am و is و are

2) فعل

3) پسوند ing که به فعل اضافه می‌شود.

am/is/are + فعل (verb)+ ing

مثال دوم :

زمان حال استمراری در انگلیسی

It’s raining.

The sun isn’t shining.

برای منفی کردن زمان حال استمراری کافیست که بخش to be را منفی کنیم. یعنی جلوی am و is و are، کلمه not را اضافه کنیم.

مثال سوم:

زمان حال استمراری در انگلیسی

She’s eating.

She isn’t reading.

در جدول زیر، افعال حال استمراری را برای تمام ضمیرها صرف کرده‌ایم:

جمله کامل ing فعل am/ is/ are فاعل
I am reading a great book ing read am I
he is riding a horse ing ride is he
she is eating food ing eat is she
it is raining ing rain is it
we are watching TV ing watch are we
you are talking too much ing talk are you
the are playing footbal -ing play are they

چند جمله دیگر از زمان حال استمراری در انگلیسی

l’m working.

I’m not watching TV.

Maria is reading a newspaper.

She isn’t eating (or She’s not eating)

The bus is coming.

We’re having dinner.

You’re not listening to me. (or You aren’t listening…)

The children are doing their homework.

Please be quiet. l’m working (now)

Look, there’s Sarah. She’s wearing a brown coat.

The weather is nice. It’s not raining

Where are the children?” “they’re playing in the park.”

(on the phone) We’re having dinner now. Can I call you later?

You can turn off the TV. I’m not watching it.

یک نکته در مورد املا :
هنگام اضافه کردن ing به یک فعل، لازم است چند قاعده املایی زیر را در نظر بگیریم:
1) اگر فعل منتهی شود به e، وقتی ing می‌گیرد، e آخر فعل حذف می‌شود :
come+ing=coming ; write+ing=writing ; dance+ing=dancing
2) وقتی دو حرف آخر فعل، یک مصوت و یک صامت باشد، با اضافه شدن ing (یا هر پسوند دیگری مانند er)، حرف آن صامت تکرار می‌شود :
run+ing=running ; sit+ing=sitting ; swim+ing=swimming
3) اگر هم فعل منتهی شود به ie، هنگام اضافه شدن ing، دو حرف ie تبدیل می‌شود به y :
lie+ing=lying   ; die+ing=dying ; tie+ing=tying
البته قواعد و نکات و استثنائات متعددی در این زمینه داریم که در درس دیگری به برخی از آنها پرداخته‌ایم.

2 در مورد “حال استمراری”

    1. سلام حسن جان؛ اگر فعل پسوند بگیره و آخرش صامت باشه اما قبلش دو حرف مصوت ( نه یک حرف) باشه، این تکرار صامت آخر رو نخواهیم داشت.
      یه درست مستقل (لینک) در مورد تمام قواعد املایی این چنینی داریم که متن درس رو اصلاح میکنیم و لینکش رو قرار میدیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *