۱- نحوه تسلط بر کلمات زبان انگلیسی با تلفظ درست

۲- یادگیری درست گرامر و جملات زبان انگلیسی