چند کلمه انگلیسی باید بلد باشیم؟

تعداد کلمات زبان انگلیسی مورد نیاز برای تسلط بر زباندو سوال رایج مربوط به کلمات زبان انگلیسی این است که اولاً چند کلمه و کدام کلمات را باید بلد باشیم، دوماً این کلمات را چگونه یاد بگیریم؟
در این درس، به سوال اول می‌پردازیم و در درس بعد، سراغ سوال دوم می‌رویم.
ممکن است برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که تعداد کلمات زبان انگلیسی که یک شخص مسلط بر زبان می‌داند، چقدر است؟
 
به عبارتی، هر کدام از ما برای آنکه بتوانیم به سطح قابل قبولی از تسلط به زبان انگلیسی برسیم، یعنی بتوانیم مثلاً کتاب بخوانیم، فیلم ببینیم، با یک آمریکایی به راحتی صحبت کنیم و … به چه تعداد کلمه انگلیسی نیاز داریم؟
اجازه بدهید اول درباره اهمیت و اولویت متفاوت کلمات برای یادگیری بیشتر صحبت کنیم بعد برگردیم و صحبت اصلی این درس را پی بگیریم:

کدام کلمات انگلیسی را اول یاد بگیریم؟

مادر از خواهرزاده مهم‌تر است!

بدیهی است که اهمیت همه کلمات یک زبان، یکسان نیست. به عنوان مثال کلمه mother (به معنی مادر) در انگلیسی، ۷۹ برابر بیشتر از niece (به معنی خواهرزاده) به کار برده می‌شود.

خوشبختانه تحقیقات بسیار گسترده‌ای به وسیله کامپیوتر و بر روی ده‌ها میلیارد کلمه شامل متن کتاب‌ها، فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها، اینترنت و غیره انجام شده و آمار دقیقی از فراوانی و میزان رایج و کاربردی بودن کلمات در اختیار داریم.

با داشتن خروجی این تحقیقات، می‌دانیم اول باید کدام کلمات و چه تعداد کلمات زبان انگلیسی را بخوانیم و از خواندن بقیه کلمات صرف نظر کنیم.

به عنوان مثال با تحلیل تعداد بسیار زیادی از متون و گفتارهای انگلیسی (با حجم نیم میلیارد کلمه) مشخص شده است که اگر ۱۰۰ کلمه از ۲۵۰,۰۰۰ کلمه انگلیسی را بدانیم، نصف تمام کلمات موجود در آنها را متوجه خواهیم شد. یعنی با یادگیری ۲۴۹ هزار و نهصد کلمه دیگر هم، نصف آن کلمات را متوجه خواهیم شد. می‌توان نتیجه گیری کرد یادگیری این صد کلمه یا چند صد کلمه ( یا چند هزار کلمه اول) بسیار ضروری‌تر از بقیه کلمات است.

شاید کنجکاو باشید درصدها و اعداد بیشتری را در این رابطه بدانید. جدول زیر خروجی گسترده‌ترین تحقیقاتی است که در این زمینه انجام شده است:

جدول فراوانی و میزان کاربردی بودن کلمات انگلیسی

جدول زیر، بر اساس نتایج تحقیقات و پردازشهایی بر روی میلیاردها کلمه زبان انگلیسی انجام شده است.

تعداد کلمه

سطح پوشش

( the کلمه  ) ۱

% ۷

۱۰

۲۳.۷ %

۱۰۰

۴۹.۰ %

۱۰۰۰

۷۲.۰ %

۲۰۰۰

۷۹.۷ %

۳۰۰۰

۸۴.۰ %

۴۰۰۰

۸۶.۷ %

۵۰۰۰

% ۸۸.۶

۶۰۰۰

۸۹.۹ %

۱۲,۴۴۸

۹۵.۰ %

۴۳,۸۳۱

۹۹.۰ %

۸۶,۷۴۱

۱۰۰ %

بر اساس این عددها و نتایج، می‌توانیم تصمیمات هوشمندانه‌ای بگیرید و صرفه جویی زیادی در زمان و انرژی که صرف یادگیری کلمات زبان انگلیسی می‌کنیم داشته باشیم.

طبق این جدول، اگر تنها ۱۰۰۰ کلمه را بلد باشیم، حدود سه چهارم کلمات یک متن (مثلاً یک کتاب یا سایت) یا گفتار (مثلاً سخنرانی)، برای ما آشنا خواهد بود. با ۲۰۰۰ کلمه، این عدد به ۸۰ درصد می‌رسد.

شاید بد نباشد به چند عدد مهم دیگر (طبق تحقیقات انجام شده توسط دکتر پاول نیشن) هم اشاره کنیم:

– با دانستن ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه ( و البته دانستن گرامر پایه)، از عده بسیاری از گفتگوها و کارهای روزمره برخواهیم آمد.

– متخصصین Vocabulary حدود دو تا سه هزار کلمه اول زبان انگلیسی را کلمات پرتکرار و رایج به حساب می‌آورند. تعداد کمی از این کلمات، کلماتی مانند the و a و which هستند که به آنها function words می‌گویند. اسم‌ها، افعال، صفت‌ها و قیدها (که به آنها content words می‌گویند) غالب کلمات این لیست را تشکیل می‌دهند.

– اگر بخواهیم ۹۸% کلمات یک گفتگوی غیر رسمی و دوستانه یا یک فیلم را بفهمیم، باید حدود ۶۰۰۰ کلمه بلد باشیم.

– اگر بخواهیم ۹۸% کلمات یک رمان یا روزنامه را بدانیم، لازم است ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ کلمه انگلیسی بلد باشیم.

– یک فرد بومی انگلیسی زبان، سالی حدود هزار کلمه از این کلمات را یاد می‌گیرد تا به عدد تقریباً ۲۰ هزار برسد.

متاسفانه توجه به این اصل ساده (یعنی تمرکز روی کلمات پرکاربرد و رایج بر اساس مطالعات آماری انجام شده)، نه در کلاس‌های زبان رعایت می‌شود، نه در کتاب‌های گرامر.

حتی پرفروش‌ترین کتاب گرامر نیم قرن اخیر یعنی Grammar in use و کتاب معروف مربوط به کلمات یعنی ۵۰۴ در درس اول، کلماتی مثل abroad و cone  و oath را می‌آورند که حتی جز چند هزار کلمه اول پرکاربرد زبان انگلیسی نیستند.

پس نتیجه می‌گیریم که یادگیری بعضی از کلمات اولویت و ضرورت بسیار بیشتری دارد.

بعد از گفتن این اصل مهم، حالا می‌توانیم به سوال اصلی این درس بازگردیم: کسی که مسلط بر یک زبان است، چند کلمه از کلمات آن زبان را یاد گرفته است؟

۶۲۵ کلمه انگلیسی رایج و کاربردی: قبل از گرامر و فهم جملات

تعداد قابل توجهی از این کلمات رایج، حروف اضافه هستند. به عنوان مثال از هر ۲۵ کلمه استفاده شده در زبان انگلیسی یکی از آنها the (رایج‌ترین کلمه زبان انگلیسی) است. کلمات دیگری مانند “از” و “و” در فارسی و a و be در انگلیسی جز کلمات و حروف اضافه هستند.

یک محدودیت جدی در ابتدای یادگیری زبان این است که یادگیری این حروف و کلمات اضافه در ابتدای مسیر یادگیری آن زبان سخت است چون معنای ساده و مشخصی ندارند و در جملات مختلف، در ارتباط با کلمات دیگر به شکلهای گوناگون به کار برده می شوند.

پس بهتر است یادگیری کلمات انگلیسی را با حروف و کلمات اضافه شروع نکنیم و یادگیری آنها را به زمانی موکول کنیم که به اندازه کافی اسم و فعل بلد هستیم که بتوانیم این حروف اضافه را در قالب جمله یاد بگیریم.

اگر لیستی از کلمات رایج و پرکاربرد تهیه کنیم و حروف اضافه (مانند the) را هم فعلاً کنار بگذاریم، به یک مجموعه لغات پایه می‌رسیم که بسیار رایج هستند. لازم است کلمات پرکاربردی مانند لپتاپ، مادر و خانه در این لیست وجود داشته باشند اما باید از کلمات کم‌کاربردی مثل زردآلو، عمه و تخته‌سیاه صرف نظر کنیم.

لیست این کلمات را در درس دیگری که احتمالاً قبلاً دیده‌اید، آورده‌ایم:

 لیست 625 کلمه پرکاربرد انگلیسی

با درنظر گرفتن توضیحاتی که تاکنون داده شد، یک لیست ۶۲۵ کلمه‌ای از کلمات پایه داریم که اساس و پایه زبان انگلیسی هستند. یادگیری این کلمات پرکاربرد، ساده است چون به آسانی قابل تجسم و تبدیل شدن به عکس هستند (مانند سیب یا مادر).

۲۰۰۰ لغت رایج و کاربردی زبان انگلیسی: بعد از گرامر و فهم جملات

بعد از یادگیری ۶۲۵ کلمه پایه و آشنایی با اصول گرامر و جمله‌سازی آشنا به سراغ لیست ۲۰۰۰ کلمه‌ای از پرکاربردین کلمات انگلیسی می‌رویم و آنها را به روشی علمی و خاص، به کمک فلش‌کارت و در قالب جمله یاد می‌گیریم.

این لیست را در درس دیگری به صورت جداگانه آورده‌ایم و درباره یادگیری آن کلمات صحبت کرده‌ایم:

یادگیری دو هزار کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی

۵۰۰۰ کلمه رایج و کاربردی زبان انگلیسی

پیشنهاد ما این است که بعد از آنکه حدود دو سه هزار کلمه، دایره کلمات خود را به کمک دریافت ورودی (مثلاً با خواندن کتاب یا شنیدن پادکست و دیدن سریال)  افزایش دهیم. به همین دلیل ما توصیه نمی‌کنیم که سراغ لیست هایی مانند چهار هزار یا پنج هزار کلمه رایج زبان انگلیسی بروید.

با این حال یک صفحه ویژه داریم که در آن لیست ۵۰۰۰ کلمه رایج انگلیسی را با اطلاعات کامل و امکان سرچ آورده‌ایم. برای مثال، اگر بخواهیم دانیم کلمه‌ای، جز این لیست هست یا نه، یا کلمه ۴۵۴۰ م زبان انگلیسی کدام است و مواردی از این قبیل، از این صفحه استفاده می‌کنیم:

پنج هزار کلمه رایج و کاربردی زبان انگلیسی

تعداد کلمات زبان انگلیسی موردنیاز برای تسلط کامل: دوازده هزار کلمه 

طبق جدولی که در ابتدای این درس داشتیم، هدف نهایی ما برای تسلط بر یک زبان، ۱۲ هزار لغت با سطح پوشش ۹۵ درصد است. با این تعداد لغت می‌توانیم تمام مطالب مربوط به کتابها، فیلمها، تلویزیون و مکالمات روزمره زبان انگلیسی را متوجه شویم. اما اینکه این دوازده هزار کلمه را چگونه باید یاد بگیریم، فراتر از حوصله این درس است و در آینده به آن پرداخته می‌شود. بماند که یادگیری این تعداد کلمه به روش درست به صدها ساعت زمان نیاز دارد.

سوالی که شاید برای شما هم پیش بیاید این است که آیا این راه طولانی، میانبر ندارد؟

آیا میانبر وجود دارد؟

خوشبختانه جواب مثبت است. در مراحل آخر یادگیری زبان یاد می‌گیریم که چگونه به جای یادگیری ۱۲ هزار کلمه عمومی، با تخصصی کردن فرآیند یادگیری کلمات و انتخاب زمینه موردنظر خود، مسیر کوتاهتری را پیدا کنیم کنیم. به این ترتیب که اول مثلاً سه هزار کلمه رایج را یاد بگیریم بعد هر کس بسته به علاقه و تخصصی که دارد، مثلاً ۱۰۰۰ کلمه تخصصی مربوط به یک حوزه خاص – مانند روانشناسی یا پزشکی یا مکالمه- را پیدا کند و آنها را یاد بگیرد.

برای اینکار به کمک نرم‌افزارها و سایت‌هایی که وجود دارد، خود ما می‌توانیم کلمات تخصصی یک حوزه را استخراج کنیم. مثلاً می‌توانیم پنج کتاب اصلی مربوط به رشته پزشکی یا روانشناسی را به کمک یک نرم‌افزار تحلیل کنیم و کلمات رایج آن را استخراج کنیم. بعد کلمات عمومی را از این لیست خارج کنیم. چیزی که باقی می‌ماند، رایج ترین کلمات تخصصی این حوزه است. با یادگیری چند کلمه از این لیست، سطح پوشش و درصد فهم متون آن حوزه را به اندازه چند هزار کلمه افزایش می‌دهیم. در درس زیر، به شکل مصور و همراه با مثال واقعی آموزش داده‌ایم:

استخراج کلمات تخصصی زبان انگلیسی برای یک حوزه مشخص

لازم نیست کلمات انگلیسی بسیار زیادی را بلد باشیم

لازم است به این نکته هم توجه کنیم که همانطور که ما تمام کلمات زبان مادری خود را بلد نیستیم، حتی خود انگلیسی زبان‌ها هم معنی بسیاری از کلمات انگلیسی را نمی‌دانند. آن هم با وجود آنکه از کودکی حدود ۱۵۰۰۰ ساعت صرف یادگیری زبان کرده‌ایم و در بزرگسالی با خواندن کتاب و دیدن تلویزیون و … دایره کلمات خود را گسترش داده‌ایم.

بنابراین اگر هوشمندانه عمل کنیم و طبق مسیری که در این درس ترسیم شد، دایره کلمات خود را به اندازه کافی برسانیم، می‌توانیم به جای تمرکز روی کلمه ( که یکی از اشتباهات رایج است)، روی فعالیت‌های مهمتر و اثربخش‌تر کار کنیم.

کدام کلمات را یاد نگیریم؟

تا اینجا در مورد اینکه چه کلماتی را بهتر است یاد بگیریم صحبت کردیم. از هر صحبتی در این مورد، می‌توان جواب این سوال که چه سوالاتی را نباید یاد بگیریم را هم دریافت کرد.

اما بد نیست به دلیل اهمیت این موضوع، اشاره‌ای هم به این موضوع داشته باشیم.

وقتی می‌گوییم ۶۰۰۰ کلمه اول زبان انگلیسی، حدود ۹۰% درصد یک متن یا فیلم را پوشش می‌دهد، به این معنی است که با یاد گرفتن صدها هزار کلمه دیگر زبان انگلیسی (که در عمل کاری غیر ممکن است)، می‌توانیم این ده درصد باقیمانده را پوشش دهیم. به عبارتی یادگیری این صدها هزار کلمه دیگر، فایده بسیار کمی دارد.

بنابراین کلمات بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارد که بهتر است وقت و انرژی بسیار محدود خود را صرف آنها نکنیم. اما یادگیری این کلمات، یک مشکل دیگر هم دارد.

یک رمان معمولی، حدود صد هزار کلمه حجم دارد. کل این رمان با حدود ۵۰۰۰ کلمه نوشته می‌شود و حدود نصف این کلمات فقط یک بار در رمان تکرار می‌شوند. برای مثال، رمان Capitan Blood، ۱۱۵۸۷۹ کلمه حجم دارد و در آن از ۵۰۷۱ کلمه استفاده شده است. این نسبت، تقریباً در مورد هر متنی صادق است.

بنابراین اگر بار اول این کلمات را یاد بگیریم، فرصت دومی برای دیدن دوباره آن کلمه ودر نتیجه استفاده از آن کلمه یا مرور آن در متن وجود ندارد.

یکی از مهمترین مهارت‌های مورد نیاز یک زبان آموز توانایی تصمیم گیری برای یادگیری است: آیا این کلمه را الان یاد بگیرم یا نه؟
این را می‌توان به یادگیری یک قاعده گرامری یا هر نکته دیگری تعمیم داد.

درس بعد: چگونه کلمات زبان انگلیسی را یاد بگیریم

تا اینجا در مورد این صحبت کردیم که چه تعداد کلمه و کدام کلمات را یاد بگیریم.

موضوع بعدی که مطرح می‌شود این است که این کلمات را چکونه یاد بگیریم. در درس بعد، این موضوع را بررسی خواهیم کرد:

چگونه کلمات زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

179 دیدگاه دربارهٔ «چند کلمه انگلیسی باید بلد باشیم؟»

   1. سلام مجدد استاد من به صحبت شما احترام میزارم و کاملا قبول دارم اما هفته اینده مسافر هستم و ریان انگلیسی رو تا حدودی خوانده ام و در واقع این کلمات رو برای این که خودم رو بسنجم و بدونم بین این کلمات چندتا رو بلد نیستم از شما میخاستم….

 1. با سلام و عرض ادب
  اینکه لغات را بهتر است در قالب جمله یاد گرفت کاملا کاربردی است اما در اکثر متون نیمه تخصصی و تخصصی علی رغم تسلط به لغات متن باز هم معنی استخراج شده از آن گویا و کامل نیست و گاها مغایر با نظر و هدف نویسنده میشود.برای رفع این اشکال یعنی درک صحیح و خالص متن انطور که مد نظر نویسنده است در دوره اموزشی شما چه راهکاری وجود دارد.

  1. سلام فرهاد عزیز،
   در این موارد، مسئله معنی لعت نیست. برای مثال، اینکه یه دانشجوی مدیریت، توضیح کلمه استراتژی رو بخونه کافی نیست. باید یه کتاب یا مقاله طولانی در موردش بخونه که معنی اون رو کامل متوجه بشه. چه بسا بعد از سالها هم تسلط پیدا نکنه روی این حوزه.
   پس سوال شما فراتر از موضوع زبانه. در این مواردی که شما میگید باید کتاب خوند و به هر روش دیگری باید بیشتر یاد گرفت.
   در حوزه زبان، خوندن معنی کلمه در یک یا چند دیکشنری کفایت میکنه.

 2. سلام و عرض ادب وتبریک سال جدید
  میخواستم اگر امکان داشته باشه بقیه اون ۱۲ هزار لغات رو برام ایمیل کنید من این ۲۶۰۰ لغت رو که تو سایط گذاشتین دانلود کردم واقعا عالی بود
  و ممنون از بابت سایط عالی و راهنمایهای بی نظیرتون

   1. سلام جواد عزیز،
    حساسیت شما روی تایپ درست فارسی رو درک می‌کنم. احتمالاً خودتون خیلی به این موضوع اهمیت می دهید.
    اما از روی تایپ اشتباه یک کلمه نمی شه به این نتیجه رسید که ایشون فارسیشون نیاز به درست کردن داره.
    فرض که این چنین هست. باز هم نمیشه گفت اول باید فارسی رو درست کرد بعد رفت سراغ انگلیسی.

 3. با سلام دو تا سوال داشتم ممنون میشم پاسخ بدید .
  یک اینکه آیا اصطلاحات زبان انگلیسی رو باید جدا یاد بگیریم یا تو متن .
  دوم اینکه چطور بفهمیم یه عبارتی اصطلاح است یعنی منظورم اینه که اگه از قبل اون اصطلاح رو نشنیده باشیم ممکنه اون اصطلاح رو به عنوان چند کلمه که ضاهرا معنا دارند ترجمه تحت اللفظی بکنیم و اینکه اگه مرجعی دارید لطفا معرفی کنید.
  با تشکر

  1. سلام
   قاعدتا در متن یاد بگیرید بهتره (مانند کلمه، عبارت، گرامر یا …)
   در درصد خیلی زیادی از موارد ترجمه کلمه به کلمه بی معنی خواهد بود و کلمات پراکنده و بی ربطی که شبیه استعاره و تشبیه هستند رو خواهید دید
   برای همین میشه حدس زد که این اصطلاحه
   اگر سرچش کنید به راحتی میتونید مطمئن بشید که اصطلاح هست یا نه (معمولا نتیجه یا نتایج اول بیان میکنن که این یه اصطلاح هست و اون رو آموزش خواهند داد)
   منابعی مثل دیکشنری زیر هم داریم که تعداد زیادی از این اصطلاحات را گردآوری کرده اند:
   https://www.theidioms.com/
   ولی در کل بهترین روش اینه که متن های عادی بخونید یا سریال و محتواهای صوتی و ویدئویی بشنوید و ببینید. هر وقت به اصطلاحی خوردید اگه براتون جالب بود یادداشتش کنید یا تبدیل به فلش کارت کنید. به این روش کم کم با اصطلاحات بیشتری آشنا خواهید شد.
   نیازی نیست حتماً برید لیست اصطلاحات رو مرور کنید و اونهارو یاد بگیرید. هم یادگیری با کیفیتی نیست هم ضروری هم نیست.
   نکته آخر اینکه در کل اهمیت اصطلاحات خیلی کمتر از چیزیه که در فضاهای مربوط به یادگیری زبان گفته میشه.
   ما حتی بیشتر اصطلاحات و ضرب المثلهای فارسی رو نمیدونیم. چه اصراریه اصطلاحات انگلیسی رو انقدر مسلط باشیم؟ هر وقت جایی یه اصطلاح دیدیم یا شنیدیم همونجا میتونیم سرچ کنیم یا بپرسیم.

 4. سلام هیوا جان، خیلی ممنون از مطالب مفیدت،
  گفتی باید برای یادگیری ۲۰۰۰ کلمه پرکاربرد حداقل دوهزار تا فلش کارت بسازیم، مرور و یادگیری ۲۰۰۰ فلشکارت بنظرم بیش از یکسال(شایدم دو سال) زمان میبره، برای کوتاه کردن این زمان راه حلی داری؟

  1. سلام دوست عزیز،
   یه راهش استفاده از فلش کارتهای نیمه آماده و آماده ای هست که ما داریم
   اگر خودتون هم اینها رو بسازید زمان هدر ندادید. هر دقیقه ای که صرف این کلمات بشه از کارهای دیگه ای که صرف زبان میکنیم مفیدتره چون کلمات بسیار مهمی هستن و یادگیری عمیق و درست اونها خیلی به بالا بردن سطح زبان مون کمک میکنه

 5. سلام.
  گرچه با این که گفتید کتاب ۵۰۴ کلمات پرکاربرد رو ارائه نداده اما من الان دارم این کتاب رو مطالعه می کنم و نمی خوام از یه چیزی بپرم به یه چیز دیگه. از این کار خوشم نمیاد.
  اول این رو تموم می کنم بعدش میام سراغ کلماتی که شما گفتید.
  مرسی به خاطر زحماتی که می کشید و مطالب مفیدتون.

  1. سلام امیر حسین،
   پریدن از یه کار اشتباه، به یک کار درست حتی اگر خوشمان نیاید، کار بهتریه.
   البته اصراری ندارم روی اینکه بگم خوندن ۵۰۴ اشتباهه. اون هم فایده‌هایی داره. حتی ممکنه این کار رو دوست داشته باشی یا احساس کنی فایده داره. در این صورت پیشنهادم اینه که همون رو ادامه بدی

 6. سلام
  بسیار سپاس گزارم، اطلاعات کاربردی و کلیدی از سایت شما یاد گرفتم،جز معدود سایت هایی که مستقیم و مفید به موضوع جستجو پرداخت. ?

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.