تبدیل سیستم‌های مختلف فونتیک

اگر فونتیک برخی کلمات را در دیکشنری‌ها و سایت‌های مختلف بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که هر کدام از این منابع و مراجع، تفاوتهایی با هم دارند.

به همین ترتیب بین سیستم فونتیکی که ما در این سایت معرفی کردیم و فونتیک مراجع مختلف، تفاوتهایی وجود دارد که در این نوشته در مورد آنها صحبت می‌کنیم.

قبل از هرچیز تاکید می‌کنیم که این منابع با هم تناقضی ندارند صرفاً تفاوت‌های جزئی در علامتگذاری دارند.

دو نقطه

اگر فونتیک کلمه sheep را در دیکشنری لانگمن نگاه کنیم، می‌بینیم که نوشته شده /ʃi:p/ اما ما در این سایت، فونتیک این کلمه را به شکل /ʃip/ نوشتیم.

در اصل علامت دو نقطه (:) مانند علامت تشدید فارسی، باعث می‌شود که مصوت قبل از آن تشدید شود و به تعبیری آن مصوت کوتاه، تبدیل به مصوت بلند شود.

بنابراین اگر فونتیک کلمه ship، به صورت /ʃip/ باشد، فونتیک sheep، به صورت /ʃi:p/ است.

ما در این سایت به دلیل جزئیاتی که فراتر از حوصله این نوشته است، برای تمام صامتها و مصوت‌ها از علامتهای ویژه و متفاوتی استفاده می‌کنیم. برای مثال، برای /ای کوتاه/ و /ای بلند/ از دو علامت فونتیک /i/ و /ɪ/ استفاده می‌کنیم. به همین دلیلی نیازی برای استفاده از علامت دو نقطه نخواهیم داشت.

این دو نقطه ممکن است بعد از u، ɑ و برخی مصوتهای دیگر هم بیاید. در تمام این موارد، توضیحی که ارائه کردیم، صدق می‌کند.

بنابراین ما فونتیک دو کلمه ship و sheep را به صورت /ʃip/ و /ʃɪp/ می‌نویسیم. به همین ترتیب برای اشاره به مصوتهای کوتاه و بلند دیگر هم از علامتهای متفاوتی مانند /u/، /ʊ/، /ɑ/ و /ʌ/ استفاده می کنیم.

ɔ

در برخی از منابع زیر، برای نمایش دو مصوت زیر، از علامت ɔ  استفاده می‌شود:

1) مصوت ترکیبی ɔː:r یا ɔr

این مصوت در فونتیک کلماتی مانند pore و sport وجود دارد (/pɔːr/ و /spɔːrt/).

اما ما در این سایت، این مصوت را با علامت /oɚ/ نمایش می‌دهیم. بنابراین oɚ=ɔr و فونتیک دو کلمه بالا هم می‌شود : /oɚ/ و /spoɚt/

البته اگر نوشته دوم مربوط به بررسی مصوتهای انگلیسی را به یاد داشته باشید، می‌دانید که علامت oɚ دقیق‌تر از ɔr است و تفاوت ظریف این دو مصوت ترکیبی را هم می‌دانید.

 • نکته دیگری که لازم است به آن توجه داشته باشید، تفاوت ɝ و ɚ است. همانطور که قبلاً گفتیم، تفاوت اینها فقط در استرس است.

2) ɔ:

این مصوت که ترکیبی از دو مصوت /آ/ و /ضمه/ است، فقط در برخی از شهرهای آمریکا تلفظ می‌شود. در لهجه موسوم به انگلیسی CNN یا انگلیسی نیویورک، این مصوت وجود ندارد و به جای آن از همان مصوت /ɑ/ استفاده می‌شود.

مثال: کلمه dog در برخی شهرهای آمریکا ممکن است به صورت /dɑg/ و در برخی شهرهای دیگر /dɔ:g/ تلفظ شود.
/dɑg/

/dɔ:g/

ما در این سایت، از این علامت استفاده نمی‌کنیم. بنابراین از نظر ما فونتیک کلمه “dog” این است: /dɑg/

ɹ = r

در IPA، علامت /r/ یا الفبای فونتیک، برای نمایش صدای /ر/ همراه با لرزش صدا که در زبانهایی مانند فارسی و اسپانیایی داریم استفاده می‌شود و از /r/ برعکس یا /ɹ/ برای نشان دادن صدای /ر/ انگلیسی استفاده می‌شود.

اما چون ما در این سایت کاری با فونتیک /ر/ فارسی و اسپانیایی نداریم، هر وقت به علامت /r/ اشاره کردیم، منظورمان همان صدای /ɹ/ یا /ر/ انگلیسی است. یکی از دلایل آن، سهولت تایپ این علامت است.

ɝ = ɜr و ɚ = ər

به دلیل دشواری رویت یا تایپ دو کاراکتر ɚ  و ɝ، بعضی منابع این دو مصوت را به صورت ɜr و ər می‌نویسند.

تلفظ این دو صدا بسیار به هم شبیه است و تنها تفاوت کوچکی با هم دارند که در نوشته دوم مربوط به آموزش نحوه تلفظ این مصوت، همراه با ویدئو و مثال در مورد آن صحبت کردیم.

e یا ɛ ؟

در ارتباط با این دو علامت، باید سه نکته زیر را مورد توجه قرار دهیم:

 1. علامت “e” در انگلیسی عضوی از مجموعه حروف الفبا و نوشتار است و علامت /ɛ/ عضوی از مجموعه علائم فونتیک و گفتار. بنابراین علامت /e/ در الفبای فونتیک انگلیسی وجود ندارد؛ البته به جز یک استثناء:
 2. بخش اول مصوت ترکیبی /eɪ̯/ در کلمه‌ای مانند “gate” (/geɪ̯t/) در اصل /e/ است، نه /ɛ/.
 3. علامت /e/ در الفبای فونتیک بین‌المللی وجود دارد و برای اشاره به مصوت کسره در زبان‌هایی مانند فارسی (که تفاوت کوچکی با کسره انگلیسی یا /ɛ/ دارد) استفاده می‌شود.

اما با این وجود، مراجع مختلف انگلیسی، برای اشاره به صدای کسره انگلیسی، ممکن است از هر دو علامت استفاده کنند. شاید علت آن سهولت تایپ و پیش نیامدن ابهام در صورت استفاده از این علامت باشد.

بنابراین ما ممکن است فونتیک کلمه “bed” را به صورت /bed/ یا /bɛd/ بنویسیم.

یادآوری: توجه شد که از گیومه ” ” برای اشاره به حروف الفبای نوشتار و از // و گاهی [ ] برای اشاره به صداها یعنی الفبای فونتیک استفاده می‌کنیم.

اگر تفاوت یا ناساگاری دیگری به جز موارد توضیح داده شده را در جایی دیده‌اید، می‌توانید آن را در اینجا مطرح کنید تا در این بار توضیحات کافی را ارائه کنیم.
ترتیبی که ما برای خواندن مطالب این سری درس، به شما پیشنهاد می‌کنیم:
 1. نقشه راه مرحله اول: صداهای زبان انگلیسی
 2. آموزش حروف الفبای انگلیسی
 3. چرا باید روی شنیدن صداهای زبان انگلیسی کار کنیم
 4. پرورش گوش، برای شنیدن صداهای جدید انگلیسی
 5. ساختن و مرور فلش کارت مینیمال پیر، برای پرورش گوش
 6. چرا باید روی تلفظ صداهای زبان انگلیسی کار کنیم؟
 7. سختی‌های یادگیری زبان انگلیسی برای ایرانی‌ها
 8. تلفظ درست زبان انگلیسی (بدون لهجه فارسی)
 9. صامت و مصوت انگلیسی
 10. راهنمای کامل تلفظ صحیح و آسان تمام صداهای زبان انگلیسی
 11. نحوه تلفظ تمام صامتهای‌ زبان انگلیسی
 12. نحوه تلفظ مصوت‌های انگلیسی (۱)
 13. نحوه تلفظ مصوت‌های انگلیسی (۲)
 14. فونتیک چیست و چرا باید آن را بلد باشیم؟
 15. دانلود فلش‌کارت‌های یادگیری فونتیک انگلیسی و نحوه مرور
 16. رابطه تلفظ صداها و املا در زبان انگلیسی
 17. تمام صداهای زبان انگلیسی و املاهای مختلف هر کدام
 18. ساختن فلش‌کارت‌های مرحله دوم (تلفظ و املا) با برنامه انکی
 19. سه مولفه تلفظ صامت در دهان
 20. استرس کلمات انگلیسی و اهمیت مصوت شووا
 21. تبدیل سیستم‌های مختلف فونتیک
 22. ساختن فلش‌کارت‌های پرورش گوش و تقویت مهارت شنیدن
 23. سه نکته تکمیلی مربوط به مرور فلش کارتهای مینیمال پیر
 24. اطلاعات لازم برای ساخت فلش کارت تلفظ و املای صداها
 25. نحوه تلفظ مصوت /ɑ/
 26. نحوه تلفظ مصوت /æ/
 27. نحوه تلفظ مصوت /u/
 28. نحوه تلفظ مصوت /ə/
 29. نحوه تلفظ مصوت /ɚ/ و /ɝ/
 30. نحوه تلفظ مصوت /aʊ/
 31. نحوه تلفظ مصوت /oɪ/
 32. نحوه تلفظ مصوت /aɪ/
 33. نحوه تلفظ مصوت /eɪ/
 34. نحوه تلفظ مصوت /ʊ/
 35. نحوه تلفظ مصوت /ʌ/
 36. نحوه تلفظ مصوت /ɛ/
 37. نحوه تلفظ مصوت /i/
 38. نحوه تلفظ مصوت /ɪ/

6 دیدگاه دربارهٔ «تبدیل سیستم‌های مختلف فونتیک»

 1. با درود فراوان به شما نویسنده محترم

  بنده هم در مرحله اول مثل شما فکر میکردم " IPA " کاملترین هست. اما بعد متوجه شدم که اشتباه میکردام.
  زیرا: ۱ وقتی میتوان آسانتر آموخت، چرا راه دشوارتر را طی کنیم. ۲ زمانی زبان علم محسوب میشد. ولی حالا با وجود گستردگی علوم، پایه ای ترین هست. ۳ یکی از عمده مشکلات زبان بی قاعدگی هست. و دیکته خود جزی از بی قاعدگی هست. در نتیجه موجب سوتفاهم، گیچی و اتلاف زمان هست. و پایه این بی قاعدگی در الفبا هست که باید صحیح شود. نه ایکه با دخالت سمبلها در الفبا موضوع را بغرنجتر کنیم....

  به نظر بنده بهترین راه حل اجرای " الفبای مشترک جهانی " هست.

  با احترام
  محمود قنبری

  1. سلام جناب قنبری عزیز،
   جایی گفته نشده که IPA بهترین است.
   کامنت شما هم در اصل این بود که این بهترین نیست. بلکه فلان الفبا بهتر است که خودتان مدعی آن هستید.
   من مقاله و پیج شما را هم نگاه کردم. برای من کاملا نامفهوم بود و به نظرم پر بود از خطا و اشتباه. حتی اگر خطا هم نداشت، کاربردی در عمل نمیتوانم برای آن متصور باشم.
   در این کامنت هم الفبای گفتار و نوشتار را یکی فرض کردید.
   به هرحال ممنونم بابت کامنتی که گذاشتید

 2. سلام
  در قسمت توضیحات مربوط به دونقطه عنوان شده که در دیکشنری لانگمن برای کشیده تر کردن صداها از : استفاده میشه. در مثال ها چیزی که من متوجه شدم به این صورته که
  sheep ای بلند /ʃi:p/ نوشته میشه
  ship ای کوتاه /ʃip/ نوشته میشه

  طی دروس مصوت ها، ما خوندیم که /i/ علامت ای بلند و /I/ علامت ای کوتاهه.
  آیا در واقع منظور اینه که در دیکشنری لانگمن ما /i/ ای کوتاه باید تلفظ کنیم و /:i/ ای بلند؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *