افعال با قاعده و بی قاعده


فعل love را در نظر بگیرید. گذشته این فعل loved است (مثلاً در جمله He loved his mother) و شکل کامل یا سوم آن هم loved است (مثلاً در جمله I have loved her since I was 16).

در واقع، در هر دو حالت پسوند ed را به آخر شکل ساده فعل اضافه کرده‌ایم و با این قاعده ساده، شکل گذشته و شکل کامل آن را ساختیم.

clean -> cleaned ,

  live -> lived ,

paint -> painted ,

study -> studied

به این افعال، افعال با قاعده یا regular verbs می‌گوییم. بیشتر افعال در زبان انگلیسی، از این دست هستند.

چند مثال برای افعال با‌قاعده

در زیر تعدادی نمونه جمله برای افعال باقاعده آورده‌ایم:

I cleaned my room yesterday.

Nick studied engineering in college.

[درس مرتبط: زمان گذشته ساده]

دو جمله بالا، گذشته ساده بودند. اجازه بدهید در زیر دو جمله زمان حال کامل را با هم بخوانیم:

I have lived here for 10 years.

The city has changed a lot.

[درس مرتبط: زمان حال کامل]

در زمان حال کامل، از شکل کامل فعل استفاده کردیم. در شکل مجهول افعال هم از شکل کامل استفاده می‌کنیم:

These rooms are cleaned every day.

My car was damaged in the accident.

[درس مرتبط: فعل مجهول]

اما تعدادی فعل در زبان انگلیسی وجود دارد که نمی‌توان آنها را با این قاعده (اضافه کردن پسوند ed) به شکل گذشته یا شکل کامل تبدیل کرد. به این افعال، افعال بی‌قاعده یا irregular verbs  می‌گوییم:

افعال بی‌قاعده

در این افعال، قاعده خاصی برای ساختن فرم گذشته و شکل سوم فعل نداریم.

شکل سوم فعل گذشته فعل فعل پایه
made made make
broken broke break
cut cut cut

گاهی ممکن است هر سه شکل فعل یکسان باشد (مانند cut در جدول بالا).

گاهی هم شکل گذشته و شکل کامل آن یکسان هستند. مانند موارد زیر:

فعل پایه

cut

buy

find

make

گذشته و شکل سوم فعل

cut

bought

found

made

در زیر، سه نمونه جمله (گذشته، حال کامل و مجهول) برای فعل made آورده شده است:

I made a cake yesterday.

I have made some coffee.

Butter is made from milk.

گاهی هم هر سه شکل، متفاوت هستند. مانند افعال زیر:

فعل پایه

go

begin

know

break

فعل گذشته

went

began

knew

broke

قسمت سوم فعل

gone

begun

known

broken

در زیر سه مثال برای فعل break و سه شکل آن آورده‌ایم:

Somebody broke this window last night.

Somebody has broken this window.

This window was broken last night.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *