اسم مفرد و جمع


a flower

some flowers

Click here to add your own text

اسم جمع اسم مفرد
some flowers
two trains
a few weeks
some nice places
these students
a flower
a train
one week
a nice place
this Student

plural

Do you wear glasses?

Where are the scissors? I need them.

I need a new pair of jeans. or I need some new jeans. (not a new jeans)

this man -> these men // one foot -> two feet // that sheep -> those sheep

a woman -> some women // a tooth -> all my teeth a fish -> a Iot of fish

a child -> many children // a mouse -> some mice

She’s a nice person.

They are nice people. (not nice persons)

A lot of people speak English. (not speaks)

I like the people here. They are very friendly.

The police want to talk to anybody who saw the accident. (not The police wants)

برای یادگیری زبان، یک جواب و روش همگانی نداریم

ببینید گام بعدی شما برای تقویت زبان چیست؟

برای گرفتن راه حل شخصی و اختصاصی شما (و رایگان) برای یادگیری واقعی زبان انگلیسی روی لینک زیر کلیک کنید:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *