استرس کلمات انگلیسی و اهمیت مصوت شووا

 

در درس قبل، دو دسته از قواعد املایی را بررسی کردیم:

1) نحوه تشخیص مصوت‌های بلند و کوتاه

2) C و G سخت و نرم

بر اساس آنچه در درس قبل گفتیم، باید بتوانید مثلاً در کلماتی مانند computer، dog یا حتی اسامی خاص و مشکلی مانند Seth Godin و Peter Thiel بگویید که حروف مصوت e، o و i بلند هستند یا کوتاه و اینکه g در godin /ج/ تلفظ می‌شود یا /گ/.

شاید به عنوان تمرین بد نباشد فونتیک این کلمات را برای خود روی کاغذ بنویسید.

امروز در این درس، اصل سوم مربوط به املای زبان انگلیسی را بررسی می‌کنیم.

3) استرس کلمات و مصوت شوا (ə)

تعریف استرس کلمات و اهمیت آن


ما در زبان فارسی، تمام بخش‌های یک کلمه را با تاکید یکسان تلفظ می‌کنیم. برای نمونه اسم خود یا هر کلمه دلخواهی را در نظر بگیرید. ما آن را به صورت یکنواخت و بدون تاکید روی یکی از بخش‌های این کلمه تلفظ می‌کنیم. در بسیاری از زبان‌های دیگر مانند فرانسوی و ژاپنی هم به همین شکل است.

اما در زبان انگلیسی یکی از سیلابس‌ها را با تاکید و استرس بیشتر تلفظ می‌کنیم. اینکار حتی در برخی موارد، به طور کلی معنای کلمات را عوض می‌کند

incense incense

اهمیت محل استرس یک کلمه در این است که به ما کمک می‌کند یک کلمه را به درستی تلفظ کنیم؛ به این طریق که محل استرس به ما می‌گوید که کدام بخش یا سیلابس یک کلمه را با تاکید بیشتر و صدای بلندتر تلفظ کنیم.

اما سوالی که ممکن است برای شما پیش آمده باشد این است که استرس چیست و چگونه در یک کلمه، یک سیلابس را با استرس تلفظ کنیم؟

اجازه بدهید این را به کمک یک مثال شفاف‌تر توضیح بدهیم:

کلمه pronunciation به معنی “تلفظ” را در نظر بگیرید. فونتیک این کلمه به این شکل است : /prəˌnʌnsiˈeɪ̯ʃən/
همانطور که از فونتیک آن مشخص است، استرس این کلمه روی سیلابس eɪ̯ است. علامت ‘ نشان‌دهنده استرس است و در ابتدای سیلابس استرس‌دار قرار می‌گیرد.

برای اینکه این سیلابس را با استرس تلفظ کنیم، همزمان همه کارهای زیر را انجام می‌دهیم:

1- آن سیلابس را کشیده‌تر و طولانی‌تر تلفظ می‌کنیم. یعنی به این صورت:

اگر این بخش را کشیده‌تر تلفظ نکنیم، اینگونه می‌شود:

2- آن سیلابس را از نظر حجم و گام صدا، بلندتر تلفظ می‌کنیم:


اگر این بخش را در همان گام (pitch) صدای قبلی و بدون بالا بردن صدا تلفظ نکنیم، اینگونه می‌شود:

3- سیلابس استرس‌دار، واضح و رسا تلفظ می‌شود.

4- سایر سیلابس‌های این کلمه، به میزان قابل توجهی با وضوح و رسایی کمتری تلفظ می‌شوند.

به عنوان مثال در فونتیک‌ کلمه pronunciation، قبل از سیلابس استرس‌دار یک /i/ یا ای کشیده وجود دارد اما اگر دقت کرده باشید اینجا به صورت کشیده (یعنی به صورت زیر) تلفظ نمی‌شود:

در واقع این مصوت، تحت تاثیر سیلابس استرس‌دار به شکل بدون استرس، یعنی کوتاه و غیررسا (و غالباً شبیه به شووا یا ə) تلفظ می‌شود. این مورد، در بقیه مصوت‌های این کلمه (از جمله ʌ) هم به همین شکل است. اگر مصوت ʌ را با استرس تلفظ کنیم، اینگونه می‌شود که اشتباه است:

اگر تمام مصوت‌های این کلمه را تلفظ کنیم، این کلمه باید به این شکل تلفظ شود:

که اشتباه و غیرمتعارف است.

یک مشکل: غیرقابل پیش‌بینی بودن استرس


اما مشکل بزرگ اینجاست که استرس در زبان انگلیسی، بسیار غیرقابل پیش‌بینی است. در واقع قواعد کمی در این رابطه وجود دارد و آن قوانین هم در تمام موارد صادق نیستند.

ما در اینجا تعدادی از این قواعد را بررسی می‌کنیم اما قانون اصلی این است که علی‌رغم اینکه تا حدی به این قواعد زیر تکیه می‌کنیم ولی برای هر کلمه‌ای که می‌خواهیم استرس آن را بدانیم، باید به دیکشنری یا منابع دیگر مراجعه کنیم تا از درستی آن اطمینان حاصل کنیم.

در واقع این قواعد این توانایی را به ما می‌دهند که یک حدس قوی درباره تلفظ کلمات بزنیم.

قواعد مفید مربوط به استرس کلمات در انگلیسی

 • استرس در غالب کلمات دو بخشی، روی بخش اول قرار دارد. مانند

rainy carton china incense
/reɪ̯nɪ’/ /kɑɚtən’/ /tʃaɪ̯ nə’/ /ɪnsɛns’/

افعال و حروف اضافه دو بخشی شامل این قاعده نمی‌شوند.

 • استرس در افعال و حروف اضافه غالباً روی سیلابس آخر قرار دارد.

relax receive between incense
/rɪ’læks/ /rɪ’siv/ /bɪ’twin/ /ɪn’sɛns/

 

اسم و فعل با یک املا

اگر دقت کرده باشید، در بالا دو بار به کلمه incense با دو استرس متفاوت اشاره کردیم که در یکی فعل و در دیگری اسم بود. کلمات متعددی در زبان انگلیسی داریم که تنها با جابجا کردن محل استرس در آنها، به اسم یا فعل تبدیل می‌شوند.
به عنوان مثال می‌توان به جفت کلمات زیر اشاره کرد. کلمه پشت پرانتز، اسم و کلمه داخل پرانتز، فعل است.

'conduct(con'duct)-'conflict(con'flict)-'decrease (de'crease)-'contest (con'test)-'contrast (con'trast)-'escort (e'scort)-'export (ex'port)-'import (im'port)-'increase (in'crease)-'insult (in'sult)-'permit( per'mit)-'present( pre'sent)-'progress( pro'gress)-'protest( pro'test)-'rebel(re'bel)-'record(re'cord)-'suspect(sus'pect)-'transfer(trans'fer)-'transport(trans'port)-'upset(up'set)

 • کلمات با سه سیلابس یا بیشتر

برای کلمات سه سیلابسی و بیشتر از سه سیلابس، قاعده مشخص قابل اتکایی وجود ندارد. اما در مورد کلماتی که پسوند دارند، قواعد و الگوهای قابل پیش‌بینی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

در این کلمات، غالباً سیلابس قبل از این پسوند، استرس می‌گیرد:


: cian
musician
physician
clinician


: ible
terrible
resistible
impossible

البته نیازی نیست همه اینها را حفظ کنید. کافیست آنها را در ته ذهن خود داشته باشید و گاهی به کلماتی که این قواعد در مورد آنها صدق می‌کند توجه کنید.

به خاطر سپاری این قواعد به کمک فلش‌کارت‌های آماده

شاید به خاطر سپردن این همه قاعده و قانون که هر کدام مثال‌های نقضی هم دارند غیر ممکن یا حداقل دشوار به نظر برسد

به همین دلیل برای تسهیل این کار، از فلش‌کارت‌های آماده استفاده می‌کنیم. این فلش‌کارت‌ها را از طریق لینک زیر می‌توانید دانلود کنید:

این فلش‌کارتهای آماده، جزئی از دوره جامع یادگیری زبان هستند و به تنهایی ارائه نمی شوند. در واقع، این فلش کارتها در کنار قطعات زیر، پازل یادگیری زبان را تکمیل می کنند و به ما کمک میکنند که مسیر طولانی یادگیری زبان را طی کنیم:

صدها درسهای متنی و ویدئویی، داستانهای متنی و صوتی، فیلم و سریال، پکیج فیزیکی، یک نفر همراه برای برنامه ریزی و پیگیری و یک پشتیبان برای سوال و جواب و رفع اشکال در کنار ده ها تمرین و موارد دیگر

اطلاعات بیشتر درباره این دوره جامع یادگیری زبان

در زیر یک نمونه از این فلش‌کارت‌ها را می‌بینیم.

برای هر قاعده، دو فلش‌کارت داریم. در زیر قسمت جلو (سوال) و پشت (جواب)  را برای هر دو فلش‌کارت آورده‌ایم:


 

در فلش‌کارت اول (بالا)، املای یک کلمه نوشته شده و از ما خواسته می‌شود که تعیین کنیم استرس روی کدام سیلابس قرار می‌گیرد.

در فلش‌کارت دوم (زیر) یک کلمه تلفظ می‌شود و از ما خواسته می‌شود که با دقت آن را گوش کنیم و محل استرس را تعیین کنیم و تلاش کنیم املای آن را بنویسیم:

با اشاره به یک نکته، این درس را به پایان می‌بریم: در این درس فرض شده است که آنچه در مدرسه و دبیرستان درباره بخش و سیلابس را خوانده‌ایم، به خاطر داریم. اگر اینگونه نیست، در ابتدای درس زیر معنی سیلابس و نحوه به دست آوردن سیلابس‌های یک کلمه را توضیح داده‌ایم:

چگونه املا و تلفظ کلمات طولانی و سخت را بهتر یاد بگیریم؟5

ترتیبی که ما برای خواندن مطالب این سری درس، به شما پیشنهاد می‌کنیم:
 1. نقشه راه مرحله اول: صداهای زبان انگلیسی
 2. آموزش حروف الفبای انگلیسی
 3. چرا باید روی شنیدن صداهای زبان انگلیسی کار کنیم
 4. پرورش گوش، برای شنیدن صداهای جدید انگلیسی
 5. ساختن و مرور فلش کارت مینیمال پیر، برای پرورش گوش
 6. چرا باید روی تلفظ صداهای زبان انگلیسی کار کنیم؟
 7. سختی‌های یادگیری زبان انگلیسی برای ایرانی‌ها
 8. تلفظ درست زبان انگلیسی (بدون لهجه فارسی)
 9. صامت و مصوت انگلیسی
 10. راهنمای کامل تلفظ صحیح و آسان تمام صداهای زبان انگلیسی
 11. نحوه تلفظ تمام صامتهای‌ زبان انگلیسی
 12. نحوه تلفظ مصوت‌های انگلیسی (۱)
 13. نحوه تلفظ مصوت‌های انگلیسی (۲)
 14. فونتیک چیست و چرا باید آن را بلد باشیم؟
 15. دانلود فلش‌کارت‌های یادگیری فونتیک انگلیسی و نحوه مرور
 16. رابطه تلفظ صداها و املا در زبان انگلیسی
 17. تمام صداهای زبان انگلیسی و املاهای مختلف هر کدام
 18. ساختن فلش‌کارت‌های مرحله دوم (تلفظ و املا) با برنامه انکی
 19. سه مولفه تلفظ صامت در دهان
 20. استرس کلمات انگلیسی و اهمیت مصوت شووا
 21. تبدیل سیستم‌های مختلف فونتیک
 22. ساختن فلش‌کارت‌های پرورش گوش و تقویت مهارت شنیدن
 23. سه نکته تکمیلی مربوط به مرور فلش کارتهای مینیمال پیر
 24. اطلاعات لازم برای ساخت فلش کارت تلفظ و املای صداها
 25. نحوه تلفظ مصوت /ɑ/
 26. نحوه تلفظ مصوت /æ/
 27. نحوه تلفظ مصوت /u/
 28. نحوه تلفظ مصوت /ə/
 29. نحوه تلفظ مصوت /ɚ/ و /ɝ/
 30. نحوه تلفظ مصوت /aʊ/
 31. نحوه تلفظ مصوت /oɪ/
 32. نحوه تلفظ مصوت /aɪ/
 33. نحوه تلفظ مصوت /eɪ/
 34. نحوه تلفظ مصوت /ʊ/
 35. نحوه تلفظ مصوت /ʌ/
 36. نحوه تلفظ مصوت /ɛ/
 37. نحوه تلفظ مصوت /i/
 38. نحوه تلفظ مصوت /ɪ/

6 دیدگاه دربارهٔ «استرس کلمات انگلیسی و اهمیت مصوت شووا»

 1. سلام
  وقت بخیر
  یه چند تا سوال مهم هم در مورد یادگیری زبان ازتون دارم. مثل روشها و اولویت بندی ها.
  مثلا شما در اینجا صرفا ‌در ابتدای کار تمرکز رو روی تلفظ گذاشتید. من جایی کلاس رفتم که همچنان هم در حال ادامه هست (برای آزمون آیلتس)، مدرس گفت که تمرکز رو روی گرامر فعلا بزاریم و این مواردی که الان داریم توی سایت با شما یاد میگیریم اشاره مستقیم ‌ و مؤکدی نشد.
  میشه نظر خودتون رو بفرمایید؟

  1. سلام حمیدرضای عزیز،
   ما اول روی آواها (تک صداها) کار می کنیم
   بعد سراغ کلمات خواهیم رفت
   بعد جمله
   گرامر یعنی قواعد ساخت جمله
   وقتی ما هنوز حتی به کلمات هم نرسیدیم چطوری بریم سراغ گرامر؟
   از طرفی به دلایل متعددی که در مرحله اول بیان میکنیم بهتره این راه رو با صداها و تلفظ شروع کنیم.

 2. سلام ممنون از نکات بسیار خوبتون.واقعا در املای زبان انگلیسی خیلی کمکم میکنه این نکات.ادامه ندارن؟احساس میکنم به نکات بیشتری نیاز دارم

  1. جواب این سوال خیلی میتونه مفصل باشه و جزئیات زیادی داره.
   مثلاً اینکه اگر یک سیلابس استرس نداشته باشه در غالب موارد، مصوت اون تبدیل به شووا میشه. در فلش‌کارتهای مرحله دوم تعداد زیادی از قواعد دیگر مرتبط با شووا رو آوردیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *