نحوه تلفظ مصوت /ʌ/


ویدئوی صورت


ویدئوی لب


ویدئوی آناتومی دهان

چند نمونه کلمه


املا(نوشتار) : money
فونتیک(گفتار) :  /mʌni/

املا(نوشتار) : fun
فونتیک(گفتار) :  /fʌn/

املا(نوشتار) : above
فونتیک(گفتار) :  /əˈbʌv/


املا(نوشتار) : bus
فونتیک(گفتار) :  /bʌs/

املا(نوشتار) : mother
فونتیک(گفتار) :  /ˈmʌðɚ/

املا(نوشتار) : cut
فونتیک(گفتار) :  /cʌt/

2 دیدگاه دربارهٔ «نحوه تلفظ مصوت /ʌ/»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.