نحوه تلفظ مصوت /ʊ/


ویدئوی صورت


ویدئوی لب


ویدئوی آناتومی دهان

چند نمونه کلمه


املا(نوشتار) : look
فونتیک(گفتار) :  /lʊk/

املا(نوشتار) : wood
فونتیک(گفتار) :  /wʊd/

املا(نوشتار) : pull
فونتیک(گفتار) :  /pʊl/


چند نمونه کلمه

املا(نوشتار) : book
فونتیک(گفتار) :  /bʊk/

املا(نوشتار) : woman
فونتیک(گفتار) :  /wʊmən/

املا(نوشتار) : cook
فونتیک(گفتار) :  /kʊk/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.