نحوه تلفظ مصوت /ɛ/


ویدئوی صورت


ویدئوی لب


ویدئوی آناتومی دهان

چند نمونه کلمه


املا(نوشتار) : check
فونتیک(گفتار) :  /tʃɛk/

املا(نوشتار) : less
فونتیک(گفتار) :  /lɛs/

املا(نوشتار) : rest
فونتیک(گفتار) :  /rɛst/


املا(نوشتار) : edge
فونتیک(گفتار) :  /ɛdʒ/

املا(نوشتار) : engine
فونتیک(گفتار) :  /ˈɛndʒɪn/

املا(نوشتار) : forest
فونتیک(گفتار) :  /forɛst/

5 دیدگاه دربارهٔ «نحوه تلفظ مصوت /ɛ/»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.